Hoek van Holland uitgaande lichtenlijn

Nieuwe Waterweg 1950 2

Het lage licht omstreeks 1970.
Het lage licht omstreeks 1970.

Om de scheepvaart vanaf de Nieuwe Waterweg naar zee te begeleiden zijn er in 1894 ten westen van Hoek van Holland twee kleine opengewerkte metalen vuurtorentjes geplaatst, die samen een lichtenlijn vormden over het midden van de vaarweg. Ze hadden beide een vast wit licht. Het hoge licht stond aan de Koningin Emmaboulevard, niet ver van de plaats waar nu het Paviljoen Waterwegcentrum zich bevindt. Het lage licht stond op de westelijke kade van de Berghaven. In 1955 is de Nieuwe Waterweg uitgebaggerd en was het om nautische redenen nodig om beide lichten een eindje westwaarts te verplaatsen.

In 1974 is de lichtenlijn gedoofd. In 1976 heeft de gemeente Rotterdam het hoge licht voor een klein bedrag verkocht aan de gemeente Den Haag, die het vervolgens als toeristische attractie op het Deltaplein in Kijkduin heeft neergezet. Het lage licht is afgebroken. In 2004 is het hoge licht weer teruggekomen in Hoek van Holland, waar het nu weer op zijn oorspron-kelijke plek aan de Koningin Emmaboulevard staat.

Het hoge licht omstreeks 1970.
Het hoge licht omstreeks 1970.

Vuurtoren vliegt terug naar Hoek van Holland
Door gebrek aan onderhoud verkeerde het hoge licht op het Deltaplein in Den Haag in 2003 in slechte staat. De gemeente Den Haag overwoog daarom het onderstel te vervangen. Ondertussen was de Stichting Lichtopstand Hoek van Holland opgericht, met het doel om het hoge licht weer terug te halen naar Hoek van Holland. Kijkduin was echter zeer gehecht geraakt aan het markante bouwwerk op het Deltaplein en wilde niet graag afstand doen van ‘zijn’ vuurtorentje. Er is toen een plan bedacht dat beide partijen tevreden stelde. Kijkduin zou een replica krijgen van het vuurtorentje en het origineel kon dan worden overgedragen aan de Stichting Lichtopstand Hoek van Holland. Gesponsord door Stena Line, de grootste werkgever van Hoek van Holland, is een replica gebouwd door de firma Waube, in samenwerking met het Haagse Mondriaan College. Op 18 februari 2004 is de originele lichtopstand met een Chinookhelikopter overgevlogen naar zijn oorspronkelijke standplaats. Hangend aan een paar kabels kon hij in zijn geheel worden verplaatst. Pas in 2014 is het vuurtorentje geheel gerestaureerd, opnieuw met subsidie van Stena Line en van de gemeente Rotterdam.

De Berghaven omstreeks 1970. Het lage licht is goed te zien. Het hoge licht is gemarkeerd met een witte cirkel. De witte ster op de voorgrond markeert de oorspronkelijke plek van het lage licht.
De Berghaven omstreeks 1970. Het lage licht is goed te zien. Het hoge licht is gemarkeerd met een witte cirkel. De witte ster op de voorgrond markeert de oorspronkelijke plek van het lage licht.
Het hoge licht naast de Koningin Emmaboulevard.
Het hoge licht aan de Koningin Emmaboulevard.
Op 18 februari 2004 vliegt het hoge licht terug naar Hoek van Holland.
Op 18 februari 2004 vliegt het hoge licht terug naar Hoek van Holland.